manifestation 3608918 640

Na zebraniu Rady Rodziców w dniu 20 marca 2019 r. otrzymaliśmy od Pani Dyrektor Renaty Podoleckiej informacje, dotyczące nadchodzącej akcji protestacyjnej nauczycieli i pracowników oświaty. Obecni podczas spotkania przedstawiciele klas wyrazili zrozumienie dla postulatów oraz działań personelu szkoły.


W naszej szkole w referendum wzięło udział 64 z 72 pracowników (również niepedagogicznych). 85% z nich,
w tajnym głosowaniu, opowiedziało się za przystąpieniem do strajku. Oznacza to, że od 8 kwietnia pracować będzie, szacunkowo, 10% nauczycieli. W tym czasie zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w takich godzinach jak normalnie, natomiast nie będą się odbywały zajęcia lekcyjne. Uczniowie oczywiście nie będą mieli żadnych zaległości do nadrobienia, ani nieobecności, dlatego jeśli ktoś ma taką możliwość, szczególnie w przypadku starszych dzieci, lepiej żeby zostały w domu – tutaj gorąca prośba o przekazywanie wychowawcom informacji, że dziecko będzie przychodziło do szkoły – to ułatwi i rodzicom i nauczycielom organizację w tym czasie. Pani Dyrektor nie ma wiedzy, czy wśród protestujących są pracownicy kuchni, dlatego nie ma pewności, że będą wydawane obiady.

Egzamin ósmoklasisty

W tej chwili nie wiadomo, jaki będzie jego przebieg. W naszej szkole, z grona nauczycieli, którzy nie przystąpili do strajku, komisje mogą być utworzone, jednak barierę stanowi konieczność obecności nauczyciela
z zewnątrz, ponieważ na Ursynowie strajkują niemal wszystkie placówki. Po zakończonych referendach strajkowych odbędzie się spotkanie dyrektorów ursynowskich szkół i wtedy będzie pełny obraz sytuacji. Nie wiadomo także, jakie decyzje podejmie MEN – możliwe są wszystkie scenariusze, włącznie z odwołaniem egzaminu lub niebraniem go pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, ale też osiągnięcie porozumienia ze związkami zawodowymi i zażegnanie konfliktu.

Mamy nadzieję, że wspólnie damy radę przez ten trudny dla całej szkolnej społeczności czas.

 

   
www.000webhost.com