Dyrekcja Szkoły zaprasza Rodziców uczniów klas III
na spotkanie informacyjne w dn.
8.06.2016 (środa) o godz. 17.00 na forum szkoły.