Dyrekcja Szkoły zawiadamia, że

Dzień Edukacji Narodowej (14.10) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia w tym czasie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze (świetlica).
Oddział przedszkolny pracuje bez zmian.

W tym dniu o godz. 9.00 odbędzie się uroczyste Ślubowanie klasy Ia.

 

   
www.000webhost.com